Zdravstvena ustanova
APOTEKA JAGODINA

     
   

U Apoteci se obavlja farmaceutska zdravstvena delatnost, gde se pored stroge zakonske regulative, veliki značaj posvećuje principima etike zdravstvenih radnika i zahtevima Dobre apotekarske prakse. Ovi zahtevi stavljaju na prvo mesto pacijenta - korisnika usluge, njegovu dobrobit, informisanost i zadovoljstvo.

Osnovni zadatak Ustanove je što bolja snabdevenost lekovima, pomagalima, pomoćnim lekovitim sredstvima, sanitetsko-medicinskim materijalom i aparatima. Uredno je snabdevanje građana i dečjom hranom, bebi programom, dijetetskim proizvodima, biljnim i homeopatskim lekovima, određenim kozmetičkim preparatima renomiranih kuća i drugim sredstvima i programima za zaštitu zdravlja u skladu sa propisima o zdravstvenoj delatnosti.

Danas Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina broji 42 zaposlena radnika, čiji je osnovni motiv stručnost u radu, efikasnost, pouzdanost i poverenje pacijenata.
Osnovni cilj svih zaposlenih u Apoteci Jagodina je rad na unapređenju kvaliteta farmaceutske zdravstvene zaštite, orijentisane ka građanima našeg grada, na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, zato se i naša delatnost usmerava prvenstveno na pacijenta i njegovu edukaciju o prevenciji bolesti.

  Prva apoteka u Jagodini otvorena je davnog 22. avgusta 1852. godine, kada je rešenjem kneza Aleksandra Karađorđevića iz 1851. godine dozvoljeno Đorđu Krstiću, magistru farmacije da otpočne sa radom. Tako je apotekar Krstić otvorio vrata razvoju farmacije u našem kraju.
Sve dalje godine rada i razvoj Apoteka u Jagodini, dale su generacije novih stručnjaka.
 
     
     
         
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/8221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend