APOTEKE

   
 
Gradska apoteka br. 1
.
Nikčevićeva 1. ili
Apoteka "Dom zdravlja" naizmenično, svakog drugog meseca.
Radno vreme:
07-24 sata svakog dana
 

U sastav Ustanove ulaze:

  • Apoteka "Dom zdravlja" u Karađorđevoj b.b.
  • Gradska apoteka u Nikčevićevoj broj 1.
  • Apoteka na lokaciji Stare fabrike kablova
  • Gradska apoteka broj 2. u Maksima Gorkog 11.
  • Ogranak apoteke u Ribaru
  • Ogranak apoteke u Glogovcu
  • Ogranak apoteke u Bunaru
  • Ogranak apoteke u Bagrdanu
  • Apoteka na lokaciji Elmos, Bagrdanski put bb
  • Gradska apoteka broj 3 u ulici Maksima Gorkog 1/6

U apotekama je zaposleno 42 radnika i to 15 diplomiranih farmaceuta, 1 specijalista farmaceutske tehnologije, 13 farmaceutski tehničara.

Apoteka radi 24 časa dnevno. Dežurstva su organizovana u apoteci "Dom zdravlja" i Gradskoj apoteci, naizmenično svakog drugog meseca.
Sve važne informacije o leku, savete o zdravstvenim problemima i upotrebi leka, kao i u kojoj se apoteci može podići - pacijenti mogu dobiti na telefon: 035/8221-477.

Apoteka "Dom zdravlja" u Karađorđevoj b.b. obezbeđuje neregistrovane lekove sa D-liste. Informacije o tim lekovima mogu se dobiti na telefon: 035/8221-477.

Promocije kozmetičkih preparata uz konsultativnu stručnu pomoć farmaceutskih eminentnih kuća, pružanje saveta građanima oko kompletne nege kože i određivanja tipa kože organizovano je jednom mesečno, naizmenično u apotekama u Karađorđevoj bb i Nikčevićevoj 1.

Određivanje venske cirkulacije u cilju prevencije bolesti i savet za dalje postupanje organizovano je jednom mesečno u trajanju od nedelju dana u apoteci
u Karađorđevoj bb.

Zaštitnik pacijentovih prava je dostupan svakog radnog dana i može se konsultovati u vezi vrste i usluge koja pripada svakom pacijentu.
 

 
Sve važne informacije
o lekovima, savete o zdravstvenim problemima i upotrebi leka, kao i u kojoj se apoteci može podići, pacijenti mogu dobiti na telefon: 035/8221-477
 
             
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/8221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend