DOKUMENTI

     
      - Statut Zdravstvene ustanove Apoteka Jagodina

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji prema maksimalnom broju zaposlenih

- Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke


 

     
             
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/8221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend