FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

  • Prenos sredstava od RFZO
  • Plan rada za 2016. godinu
  • Finansijski plan za 2016. godinu
  • Plan nabavki za 2016. godinu
  • Završni račun za 2015. godinu

 
         
      Prenos sredstava od RFZO
 


Stanje sredstava na računu
Zdravstvene ustanove Apoteka Jagodina
 

datum:

23/12/2016

 

Uplate RFZO:

 

 
  lekovi 6,513,181.95
  pomagala  

 

UKUPNO:

6,513,181.95
     

datum:

26/12/2016

 

Preneta sredstva dobavljačima:

 

6,750,668.00
 
         
     
 
         
      Plan rada za 2016. godinu  
         
         
     
 
         
      Finansijski plan za 2016. godinu
 
 
         
     
 
         
      Plan nabavki za 2016. godinu
 
 
         
     
 
      Završni račun za 2015. godinu  
         
         
         
         
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend