Otvoreni postupak JN 1/13

 
      Javna nabavka lekova sa liste A, A1 i D/RFZO i medicinskih pomagala RFZO

Izmena konkursne dokumentacije

Pitanja i odgovori

Rangiranje ponudjaca po partijama u JN 1-13

Obavestenje o zakljucenim ugovorima u JN 1-13

 
         
         
 
 
 
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend