Otvoreni postupak JN 2/14

 
     
 
     

Javna nabavka lekova sa liste A i A1 /RFZO

Pitanja i odgovori

Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst JN 2/14

Tabela za unos podataka - JN 2/14

Odluka o dodeli ugovora u JN 2/14

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u JN 2/14
 

 
         
         
 
 
 
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend