Otvoreni postupak JN 2/15

 
     
 
      Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za nabavku medicinsko-tehničkih pomagala

Zbirna pitanja i odgovori

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 

 
         
         
 
 
 
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend