Pregovarački postupak
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda JN 2/16-P

 
     
 
       

Obaveštenje o pregovaračkom postupku

Konkursna dokumentacija

Odluku o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 
         
         
 
 
 
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend