Otvoreni postupak JN 3/16

 
     
 
       

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija (tekst)

Konkursna dokumentacija (vrsta, tehničke karakteristike i količina)

Pitanja i pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Prečišćen tekst konkursne dokumentacije

Izmenjena tabela za unos u konkursnoj dokumentaciji

Odluka o dodeli ugovora

 

 
         
         
 
 
 
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend