KONTAKTI

     
     
 • direktor: mr ph Jelena Savić,
  telefon: 035 8221 477
  Karađorđeva bb, 35000 Jagodina
 • pomoćnik direktora: mr ph Vesna Đurkić,
  telefon: 035 8221 477
  Karađorđeva bb, 35000 Jagodina
 • šef apoteke ″Dom zdravlja″: mr ph Vesna Tvrdišić,
  telefon: 035 8221 477
  Karađorđeva bb, 35000 Jagodina
 • šef Gradske apoteke: mr ph Anđelka Jelača,
  telefon: 035 8221 425
  Nikčevićeva 1, 35000 Jagodina
 • šef Gradske apoteke br. 2: mr ph Olivera Jovanović,
  telefon 0600 221 479
  Maksima Gorkog 11, 35000 Jagodina
     
             
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/8221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend