SERTIFIKACIJA KVALITETA

 
       
  Sistem certification - standard ISO 9001
- sertifikati važe od 02.12.2010. godine -
 
   
  Sistem certification - standard ISO 14001
- sertifikati važe od 02.12.2010. godine -
 
   
  Sistem certification - standard OHSAS 18001
- sertifikati važe od 02.12.2010. godine -
 
IMS-2012 Ciljevi integrisanog sistema menažmenta
- 2.4.2012-
   
  Politika kvaliteta
- 30.1.2012 -
 
IMS-2011

Ciljevi integrisanog sistema menažmenta

Politika integrisanog sistema menadžmenta

 
IMS-2010

Ciljevi kvaliteta

Opšti i posebni ciljevi zaštite životne sredine

Ciljevi zdravlja i bezbednosti na radu

Politika kvaliteta

Politika zdavlja i bezbednosti na radu

Politika zaštite životne sredine

 
         
         
 
 
 
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/8221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend